O knihovně

Obecní knihovna –  je součástí naší malebné vísky už spousty let.(takříkajíc od nepaměti.) 

Historické prameny, z počátku minulého století, hovoří o malé knihovně pro lid, která je součástí kulturního dění obce.

V současné době knihovna sídlí v budově obecního úřadu č.p.81

Obecní knihovna Rudimov, je od roku 1969 spolu s  knihovnami v obcích –  Loučka, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří. Součástí knihovnického střediska Městské knihovny Slavičín, ta slouží uvedeným knihovnám, jako nejbližší metodické, a poradní centrum.

Od roku 2002, vykonává tyto činnosti na základě smlouvy, o poskytování regionálních knihovnických služeb, v rámci regionálních funkcí. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně s městem Slavičín.

Mezi její hlavní střediskovou náplň patří, evidence nových knižních přírůstků, zaškolování knihovníků, retrozápisy a revize staršího fondu, jeho průběžná aktualizace, aj.

Každoročně nám Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zapůjčuje do knihovny soubory knih nazvané „VÝMĚNNÝ SOUBOR“. Toto jsou knihy, které jsou v knihovně jen dočasně (cca na 1 rok) a poté putují do další knihovny. Tímto se nám naskytuje příležitost mít v knihovně stále zásobu nových knih aniž bychom se potýkali s nedostatkem prostoru.